Važni brojevi

Skupština grada Jagodina

035 224 636

Kabinet predsednika SG (Dragana Markovića)

035 221 220

Kabinet gradonačelnika (Ratka Stevanovića)

035 221 109, 224 329,

Sekretar Skupštine grada Jagodina

035 224 636 lokal 110, 035 224 674

Komisija za socijalna pitanja

035 224 636 lokal 258

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove

lokal 111, 222 107

Gradska uprava za urbanizam, građevinske, komunalne, stambene i imovinsko pravne poslove

lokal 156, 035 222 392

Gradska uprava za budžet, finansije, privredu i poljoprivredu – načelnik

lokal 108, 035 232 465

Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti

lokal 107, 035 224 638

Gradska uprava za inspekcijske poslove načelnik

lokal 228, 035 223 573

Matična služba za grad Jagodina

lokal 215, 035 220 100