Uslovi korišćenja

Donacije

Poslovanje sajta www.infocentrala.rs, donacije, i ostala povezana pitanja, regulisani su zakonima Republike Srbije, a za eventualne sporove u vezi sa donacijama biće nadležni sudovi Republike Srbije.

Donatori

Uplatu donacija mogu vršiti lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

Doniranje – uplata donacije

Uplatilac donacije je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime uplata donacije bezuslovno pređu u svojinu veb portala Infocentrala. (VEB PORTAL INFOCENTRALA Anita Đukić PR, Slavke Đurđević B3 35000 Jagodina, račun: 170-0050027123000-87, PIB: 108625681, Matični broj: 63583669).

Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biče izvšrena u lokalnoj valuti – dinar (RSD). Prikaz cena u drugim valutama je informativan i vrši se na osnovu srednjeg kursa Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti uplatioca kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Na donacije se ne obračunava PDV.

Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, moguće je odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.

Plaćanje se vrši potvrdom narudžbenice.

Ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banca Intesa. 

Podaci o platnim karticama donatora nisu dostupni zaposlenima u redakciji veb portala Infocentrala.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Monri Payments, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na njihovim stranicama.

Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na e-mail adresu [email protected].

Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane veb portal Infocentrala u roku od 30 radnih dana od prijema zahteva. Sredstva koja se vraćaju moći će da budu isplaćena nazad donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev veb portal Infocentrala obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Zaštita privatnosti

Veb portal Infocentrala se obavezuje na zaštitu privatnosti i garantuje zaštitu privatnosti i čuvanje podataka donatora. Veb portal Infocentrala prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici veb portal Infocentrala su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. 

Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj na ovom sajtu je vlasništvo veb portala Infocenrala i ne može se koristiti bez pisano date saglasnosti veb portala Infocentrala.

Komunikacija sa korisnicima

Komunikacija donatora i veb portal Infocentrala odvija se putem e-mail adrese [email protected].

Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Veb portal Infocentrala  zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.infocentrala.rs.

Politika privatnosti

Veb portal Infocentrala (Slavke Đurđević B3 35000 Jagodina) obrađuje vaše podatke o ličnosti. Veb portal Infocentrala se obavezuje da podatke svih donatora čuva i štiti u skladu sa važećim zakonskim okvirom Republike Srbije i Evropske unije (EU).

Veb portal Infocentrala prikuplja jedino osnovne podatke od donatorima koji su neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima (ime i prezime, kontakt podaci).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija, komunikaciju sa vama i ponudu novih sadržaja ili usluga. Svi podaci dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje navedenih poslova. Svi zaposleni i saradnici veb portal Infocentrala su odgovorni za poštovanje načela privatnosti.

Vaši podaci o ličnosti se ne prosleđuju, prodaju ili iznajmljuju trećim licima niti se koriste u druge svrhe od navedenih.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem na [email protected].

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Ova institucija se nalazi u Beogradu, na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 15 (11000 Beograd), a moguće ju je kontaktirati i na [email protected] ili telefonom na 011/3408-900.