Edukacijom do pravilnog zbrinjavanja plastike

0

Problem koji nastaje upotrebom plastike u poljoprivrednoj proizvodnji je neadekvatno zbrinjavanje ove plastike kada postane otpad, navodi u saopštenju Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju.

„Nagomilavanje pored njiva, na divljim deponijama, rečnim obalama, a pogotovo spaljivanje plastike na otvorenom, dovodi do  oslobađanja raznih toksičnih jedinjenja koja završavaju u lancu ishrane. Spaljivanjem se pored zagađenja vazduha, oslobađaju jedinjenja koja udišemo i tako gomilamou organizmu,što može da izazove razne poremećaje i bolesti. Odlaganje pored njiva omogućava konstantno izlaganje vremenskim uslovima, čime se razne zagađujuće i toksične materije oslobađaju u zemljište i vode, koje preko hrane i životinja dospevaju i u ljudski organizam. Takođe, nagomilani otpad je leglo zaraze, jer je idealno mesto za boravak i razmnožavanje raznih štetočina koje su prenosioci bolesti. Edukacija o pravilnom postupanju sa plastičnim otpadom iz poljoprivrede ima za ciljda predstavi načine adekvatnog zbrinjavanja ovog otpada, koji je najbezbedniji po životnu sredinu – reciklaža. Predstavljanje modela reciklaže, od pripreme otpada za preuzimanje, načina kontaktiranja operatera, preko postupka reciklaže i izrade novog proizvoda koji će se naći na tržištu, glavni su fokus edukacija poljoprivrednika ali i svih ostalih učesnika edukacija. Prednost korišćenja recikliranih proizvoda se ogleda u očuvanju prorodnih resursa, nafte, vode, zemljišta, a upotrebom recikliranih materijala obezbeđuje se zatvoren sistem kruženja materijala i sirovina koji je poznat kao cirkularna ekonomija“.

 

 

POSTAVI KOMENTAR

Molimo vas unesite komentar
Molimo vas da unesete ime