Na više lokacija u Paraćinu postavljeni su barikadni stubići za sprečavanje bespravnog parkiranja na trotoaru i omogućavanje slobodnog prolaza pešaka. Postavljanje ovakvih prepreka spada u najčešće zahteve građana na zborovima u gradu.

Nema komentara