piše Biserka Jakovljević, psihoterapeut

foto Komunikacija je izuzetno važna aktivnost našeg života sprovodimo je svesno i nesvesno u svakom trenutku. Mi jednostavno ne možemo da ne komuniciramo. Kada sa nekim ne razgovaramo to nikako ne znači da ne komuniciramo, zapravo samo ćutanje je vrsta izuzetno moćne komunikacije.

Najznačajniji je prvi utisak koji ostavljamo na sagovornika, na samom početku kada se komunikacija uspostavi i taj utisak se kasnije, gotovo ne menja. Naš sagovornik, na našem prvom susretu, u prvom minutu našeg razgovora, ima svoju predstavu o tome „ko smo mi“. Zato je važno da zahvaljujući svom držanju, oblačenju, načinu ophodjenja, radimo na tome da ostavimo utisak odgovorne osobe, koja uvažava druge. Taj utisak koji smo ostavili na sagovornika, neretko će biti ono jedino što će mu ostati u svesti dugo vremena, u vidu sećanja na nas. Ono o čemu smo pričali je nešto što će se brzo zaboraviti. U najvećem broju slučajeva kada ljudi govore o nama, govore o tome da li smo ljubazno postupali sa njima, kakva je bila naša frizura i kako smo bili obučeni. Veoma retko, šta smo sa njima konkretno razgovarali i da li im je to koristilo.

Kvalitet poslovne komunikacije medju zaposlenima je ključ osećaja zadovoljstva ili nezadovoljstva na poslu. Dobri odnosi zaposlenih, na osnovu mnogih istraživanja, imaju dobar učinak na realizaciju poslovnih zadataka, zaduženja se realizuju u kraćem roku, radnici su motivisaniji za rad, a korisnici usluga su zadovoljniji. Dobra atmosfera u kolektivu, odražava nas, kao pojedinca, a ne tamo neke ljude. Ako se trudimo da ne primećujemo neku osobu sa kojom smo u lošim odnosima i ako stalno težimo, da je na neki način izbegnemo, uvek upotrebljavamo duplo više energije nego što bi utrošili ako bi tu osobu samo uljudno pozdravili. Postavite sebi pitanje, zašto trošite duplo više energije na osobu koju ne cenite.

Dobri medjuljudski odnosi su jedan od uslova da vama bude dobro i da se vi osećate prijatno na svom radnom mestu. Dobre kolegijalne odnose treba negovati, ako su loši raditi na tome da se poprave, čineći to, vi činite sebi, a ne, nekim tamo ljudima.

 

 

 

Nema komentara