bisaaaTesla je izbegavao društvo žena i jako se plašio oblih stvari, u prvom redu bisera. Zovem se Biserka, žensko sam i često nosim perlasti nakit, da sam kojim slučajem bila Teslin savremenik, ovaj veliki naučnik izbegavao bi me u širokom luku i verovatno bi imao svoje ozbiljne razloge za to.

Kada govorimo o Tesli, ne možemo priču svesti na nivo tradicionalnog i seksualnog. Recimo, Tesla je u ženama video opasnost za svoj naučni rad, kao i mogućnost da bi one u njegov život unele zahteve vezane za egzistencijalna pitanja, a to bi ga, po svoj prilici, odvojilo od traganja za novim idejama i pronalascima. Ovo je samo pokušaj da se na racionalan način odgovori na Teslino shvatanje uloge, koju žena zauzima, ali krajnje netačno. Teslin um je vanvremenski i vanprostorni, oslobodjen bilo kakvog konteksta i kao takvog ga treba posmatrati.

Sve stare paganske religije od rimske, grčke, slovenske, germanske, keltske… uče da je žena veza sa zemaljskim, a muškarac sa nebeskim. Zemlja predstavlja sve ono sto je preživljavanje, egzistencija, plodnost, radjanje, dom stabilnost, baza, statičnost. Nebo simboliše slobodu, učenje, znanje, ideje, vizije, kretanje, misli, duhovnost. Tesla je čitavog života težio da dosegne taj uzvišeni muški princip. Svesno se odrekavši svega zemaljskog uspeo je da dodirne nebo, u duhovnom smislu, možda više od bilo kog čoveka pre ili posle njega. Za visok nivo razvoja svesti potrebno je veliko odricanje i potrebne su velike žrtve. On se, u to ime, odrekao onog dela sebe koji voli i žudi. Težio je da se u potpunosti odvoji od ovozemaljskog, prolaznog, instiktivnog, materijalnog, telesnog dela svog bića.

Tesla je sate provodio zagledan u nebo, posebno je uživao tokom velikih grmljavina dok se nebeski elekrticitet gromoglasno praznio. Kada bi munja u prirodi manjkalo, sam bi ih stvarao u svojoj laboratoriji. Postoji mit koji govori o tome, da je jedino žensko biće sa kojim je Tesla imao emotivnu vezu, bila bela golubica, koja je sletala svakodnevno na prozor hotela u kome je živeo. Koliko je to i da li je tačno, nikada nećemo saznati, ali ja iskreno verujem da je to istina. Golubica simboliše duhovno, božansko, uzvišeno, tome nas u prvom redu uči hrišćanstvo. Kažu da se on sa njom odnosio sa puno ljubavi, kao i ona prema njemu i da je to sobaricama ličilo na brak, sve dok jednog dana nije doneo odluku da je preda kuvarima hotela, koji su je pripremili u vidu ukusnog obroka. Ovo izaziva šok, ali samo ako tumačimo iz svog konteksta. Ne zaboravimo da se radi o velikom nesagledivom umu. Mislim da je u pitanju bilo nešto više, neka vrsta rituala, večnog sjedinjavanja, dokaz vanvremenske i vanokvirne ljubavi. Ljubav van okvira, van stega, van predrasuda je jedina prava ljubav, zar nas moderne društvene tendencije ne uče tome.

Na kraju, evo i mog pokušaja da objasnim Teslin strah od bisera. U principu sve oble forme predstavljaju ženski princip, a biser je najlepša greška prirode, jer malo zrno peska upadne u unutrašnjost školjke i ona to pretvori u prelepo okruglo zrno iz jedine potrebe da se oslobodi bola. To je koncept po kome žene vekovima funkcionišu. Tesla se u stvari plašio ovakvog koncepta, jer on je težio da živi po modelu dijamanata.

Muškarci su poput dijamanata, što se više bruse to su lepši, vredniji, snažniji i neustrašiviji. Ali o biserima i dijamantima nekom drugom prilikom.

Biserka Jakovljević

Nema komentara