bisaPisac Den Braun u svom popularnom delu Da Vinčijev kod , govori o katoličkoj inkviziciji tokom XV veka, koja je upozorila svet na opasnost od žena koje slobodno misle i tražila je način da se takve žene unište. Vešticama su proglašavane obrazovane žene, sveštenice, žene mistici, ciganke gatare, babice, travarke i sve žene koje su na sumnjiv način praktikovale svoja znanja. Lov je trajao gotovo tri veka i ne postoji uverljiv podatak, koliko je njih uhapšeno, mučeno, spaljeno, izopšteno iz društva.

Veštice nikako nisu bile stare babe sa bradavicama na nosu, koje jašu metle i žive na kraju šume, zabavljajući se kuvanjem ljudi u svom kazanu. Reč veštica doslovno, na srpskom jeziku znači vešta žena, ona koja poseduje znanje i mudrost, koja praktikuje veštine i praktičnu spretnost.

Patrijahalno društvo se trudilo da stvori i održi sliku vaspitane, poslušne, vredne, odane žene, supruge, majke koja se pokorava autoritetu oca porodice. Svaki oblik ponašanja koji je istupao iz tih normi i koji je tražio autonomiju je strogo kažnjavan. To je bilo jednostavno neophodno da bi se društvo zaštitilo od okrutne pripode, zaraze, gladi, rata i svih užasa tadašnjeg vremena. Budućnost je bila neizvesna i sve je trebalo staviti pod kontrolu, a pogotovu slabiji pol, manje vredan i manje čvrst u veri i karakteru, sklon melanholiji i maštanju.

     Da li je lov na veštice u stvari zavera muškaraca nad ženama? Muškarac ima potrebu da njegova izabranica bude zauvek sa njim i samo njegova. Čak i kada prestane da je voli i kada je ne želi, njemu teško pada da ona pripada nekom drugom. Žena koja slobodno misli i koja slobodno odlučuje može tako, jednog dana da odluči da napusti muškarca.

Tradicionalno društvo je kod žena gušilo intuiciju, emancipaciju, slobodu izbora, pravo svojine, pravo na školovanje i mnoga druga prava.

Ideja o muškim zaverenicima je bila inspiracija feminističkom pokretu, koji je imao za cilj da poboljša položaj žena u društvu, odnosno izjednači prava žena sa pravima muškaraca, u prvom redu pravo na glasanje i izjednačavanje plata.

Današnje veštice su žene koje se zanimaju za ekologiju i zdravu ishranu, za  lečenje prirodnim putem, homeopatiju, interesuje ih ezoterija, psihologija uspeha, motivacione tehnike i sve ono što se može podvesti pod lični rast i razvoj. Današnja veštica je emancipovana žena koja živi medju nama, a ne na kraju udaljene šume. Nema bradavice po nosu i redovno posećuje salone za ulepšavanje. Ne jaše metlu već vozi auto, putuje avionom ili je na jahti. Poseduje znanja i veštine, njena magija i zavodljivost je u načinu na koji se šminka, ulepšava, oblači. Ona retko kuva, zna šta hoće i ide tamo gde želi.

piše Biserka Jakovljević

Nema komentara