bisaObožavam društveno-kulturološke fenomene, pogotovo iz oblasti obrazovanja, oni su tako retka i čudesna sociološka pojava. Jedan se upravo, ničim posebno izazvan, desio u našem gradu i zavredjuje posebnu analizu. Naime, jedna ugledna osnovna škola je pokušala, kao obavezu, da uvede nošenje uniformi svojim djacima i nastavnicima. To je izazvalo veliku reakciju javnog mnjenja, uglavnom negativnu. Reakcija javnosti je u svojoj suštini samo reakcija i ne treba je posmatrati iz kvalitativnog konteksta.

Postavlja se kao tema, zašto je ljudima ta naizgled marginalna stvar najednom tako važna. Ja lično mislim da se tu zapravo ne radi o estetskom doživljaju samih predloženih modela, već je reč o dubljim potrebama. Ovo je samo način da se nezadovoljstvo izrazi na društveno prihvatljiv način, koji neće povrediti nikoga direktno i trajno, sem nažalost autora predloženih kreacija. Psihologija grupe je oblast koja se sa posebnom pažnjom izučava na institutuma i fakultetima. Grupa ima potrebu da se ujedini i deluje iz nekog svog korpusa, da bi se potrebe većine zadovoljile i umanjila napetost. Svi mi kao roditelji godinama unazad osećamo nelagodnost što gotovo svakodnevno školi prilažemo novac za razne potrebe naše dece knjige, časopise, nastavna sredstva, osiguranja, pozorište, priloge… i još mnogo toga. Niko ne postavlja pitanje, zašto, to se jednostavno podrazumeva. Tako jednoga dana se pojavilo nešto, što nije potreba, zgodno za kritiku, podesno za ironiju, pa raspalismo na sav glas. Došlo je i naših pet minuta. Te uniforme postadoše tako važne u našim životima i gde god sa kim da postojimo na minut-dva o tome se priča.

Svaka reakcija javnosti u osnovi izrodi nešto dobro. Šta je dobro u manifestaciji ovog fenomena? Tenzija će svakako opasti. Mišljenje većine formiraće odredjen standard, po kome će se slične akcije planirati i izvoditi. Meni je lično, kao pedagogu, žao što ovaj projekat verovatno neće biti realizovan. Mišljenja sam da je nužna potreba današnjeg obrazovanja i vaspitanja da se stvari urede i uvedu u sistem. Mora se od nečeg početi, pa makar i od ružnih uniformi. Uniforme u svojoj ideji i nameni korenspodiraju sa formalnom ulogom, a ne sa estetikom. Dizajn i estetski aspekt svake uniforme je nužno u drugom planu i zato se često insistira baš na njenoj jednostavnosti. Značenje koje ona nosi i poruka koju šalje je njena primarna odlika.

piše Biserka Jakovljević

Nema komentara