Došla je i ta 2016. godina. Početak godine je uvek vreme da sumiramo predhodnu, podvučemo crtu i donesemo neke, za nas važne odluke. Smršaću, prestaću da se nerviram, imaću više para, naći ću dečka, zaposliću se… Hajde da ove godine to bude nešto drugačije! Hajde da to ne bude samo lista odluka ili želja, već da pokušamo da kreiramo svoj plan za 2016. godinu.
Sve ozbiljne institucije, organizacije, kompanije poseduju jako iscrpne i konkretizovane planove i opravdano ih smatraju ključem svog uspeha. Zašto i na svom ličnom primeru ne primeniti isti, oprobani recept?
Iskustvo nam govori da naše odluke uglavnom ostaju nerealizovane, kao da ni mi sami u dovoljnoj meri ne verujemo u mogućnost njihovog ostvarenja. Kao da su novogodišnje odluke nešto što želimo, a za šta nam se čini da nismo ni kadri ni dovoljno motivisani. Pokušajmo da za svaku novogodišnju odluku ili novogodišnju želju do tančina kreiramo plan za njihovo ostvarenje. Kako, čini vam se teškim? Pa, i nije to previše komplikovano. Prvo i najvažnije je znati šta zaista želimo. Zatim izlistati sve svoje prednosti, potencijale, kvalitete i sposobnosti. Naravno uzeti u obzir teškoće i moguće prepreke na svom putu. Predvideti načine za prevazilaženje teškoća. Sve staviti na papir, ispisivati korak po korak, konstruisati stepenice do konačnog cilja. To više nisu samo želje, to je sada vaš lični struktuisani razvojni plan.
Ako ste dovoljno hrabri da u sebi pronadjete razlog i nakon toga spremni da uložite trud u pisanje svog plana, budite uvereni da ste uradili veći deo posla. Ostaje vam samo da se plana držite i da u njega verujete. Ja u vas verujem. Srećno.
Biserka Jakovljević, psihoterapet

Nema komentara