Italijanski lekar i profesor geometrije Girolamo Cardano (1501-1576) neobično se zanimao za astrologiju, u koju je čvrsto verovao. Imao je običaj da na osnovu položaja planeta predvidja dogadjaje u budućnosti, izmedju ostalog prorekao je i dan svoje smrti. Kada je taj dan došao, Cardano je počinio samoubistvo i na taj način dokazao da postoje proročanstva koja sama sebe ispunjavaju. Najlakši put za dokazivanjem vrednosti jednog proročanstva jeste da učinimo tačno onako, kao što je proročanstvom i predvidjanjPredvidjanje budućnosti je u prvom redu nezahvalan i neizvestan posao. Naš svet je sazdan od materije koja je u neprestanom procesu kretanja, usled toga sve što nas okružuje sklono je promeni. Ukoliko je sve na ovom svetu sklono promenama da li je i naša budućnost promenjiva? Vreme ispred nas je svakako naklonjeno mnogim vidljivim i nevidljivim promenama, jer kada bi naša budućnost bila zacrtana i izvesna, svet bi morao postati jedna zamrznuta slika.

Predvidjanje budućnosti je jalov posao, ali nas to nikako ne sme omesti da budućnost zamišljamo onakvom kakvom želimo, na način da kreiramo svoje lično srećno proročanstvo. Čemu nam može koristi naše srećno proročanstvo? Ono nam otkriva ono što zaista za sebe priželjkujemo i koliko smo od toga udaljeni. To je metod uz pomoć kojeg naša sadašnjost komunicira sa našim budućim životom, ukazujući na teškoće i pojavu iznenadnih dobrih prilika.

Nesrećni profesor Cardano živeo je u šesnaestom veku, u vreme kada ni u naznakama nije postojala mogućnost da će jednog dana nastati nauka koja će kao predmet svog interesovanja imati ljudsku dušu i koja će se zvati psihologija. Svoju žedj za ličnim duhovnim razvojem profesor je gasio uz pomoć pseudo-nauke, astrologije. Mi srećom danas živimo u dvadeset prvom veku i ne moramo po savet da odlazimo kod seoskog vrača ili kod ciganke gatare, na raspolaganju nam stoji sva pragmatičnost moderne psihologije.

Autori psihologije uspeha, nečeg tako trendi u svetu, odavno su ukazali na nešto što su jednostavno nazvali sećanje na budućnost. To je koncept koji pruža mogućnost da svako za sebe kreira budućnost po svojoj meri.

 

 

Nema komentara