Imala sam priliku da čujem jednu jako zanimljivu priču od strane mog klijenta. Do pre nekoliko godina imao je život kakav je želeo. Tek što se oženio i dobio dete, pronašao je i posao u jednoj jako uspešnoj kompaniji. Vreme je prolazilo, on je jako marljivo radio, postigao je određen ugled među zaposlenima, ali ono što ga je činilo nezadovoljnom bila je niska plata i nemogućnost da napreduje. Ubrzo je dobio poziv od druge konkurentske kompanije. Prihvatio je ponudu, dobio je veću platu i rukovodeće mesto. Može se reći da je nova kompanija bila jako zainteresovana i zadovoljna da on postane jedan od zaposlenih. Sve je išlo svojim gotovo idealnim tokom. Nakon određenog vremena kompanija je iskazala gubitke, kao odraz svog lošeg poslovanja. Mesečne zarade su krenule da izostaju i moj klijent je ubrzo dobio otkaz. Jednostavno više nisu bili u mogućnosti da ga plaćaju.

Gubitak posla mu je veoma teško pao. Obuzela ga je depresija što je uslovilo da se pogoršaju i odnosi sa suprugom koja ga je potom i napustila.

Šta se zapravo dogodilo?

Moj klijent je zarad jednog stabla posekao čitavu šumu.

Kada ljudi vrednuju svoje ciljeve u svoj konačni sud ne uključuju i njihovu vremensku dimenziju. Postoje uspesi koji pružaju veliku satisfakciju, ali je dobrobit ograničenog trajanja. Takođe postoje skromni uspesi, u vidu sitnih koraka, ali je njihovo dejstvo dugoročno.

Najbolji su uspesi koji daju fenomenalne rezultate, a koji su ujedno i dugotrajni. Ovakvi uspesi se u životu izuzetno retko dešavaju, a na nesreću previše često očekuju.

Jedan uspešan menadžer, jedne poznate banke jednom prilikom mi je otkrio sledeću tajnu uspešnog poslovanja: sve što nam iz prve zazvuči previše dobro, zapravo je izuzetno rizično.

Ovo bankarsko pravilo možemo primeniti na gotovo sve segmente života. Sve ono što danas na nas deluje opčinjavajuće i što povlađuje našim potajnim željama, zapravo postoji velika opasnost da se prevarimo u svojoj proceni. Naše strasti utiču da ne vidimo one loše strane, iz razloga što želimo da verujemo u najbolji mogući ishod.

Šta uraditi da što više smanjimo uticaj „lepozvučnih“ rizičnih ciljeva. Pa upravo ono što rade sve uspešne kompanije. Osnovni uslov dobrog poslovanja je dobar poslovni plan. Ovo lako možemo primeniti u svom životu. Jasno defininišimo šta želimo i napravimo strategiju da toga i dođemo. Sve što se ne uklapa u naš plan, iz bilo kog razloga, da li utiče na realizaciju previše dobro ili loše, sa posebnom pažnjom je potrebno analizirati. Dobro smišljeni strateški planovi razvoja su mnoge kompanije načinile izuzetno uspešnim, ovaj model razvoja možemo primeniti i na naš lični plan. Naravno postoje uspesi proistekli iz rizika, ali ne treba zaboraviti da tada ulažemo sami sebe, svoje samopoštovanje, porodične prilike, zapravo sve ovo što nam je najvrednije.

Biserka Jakovljević, psihoterapeut

Nema komentara