U Jagodini svakodnevno radi šest gerontodomaćica. One obilaze i pomažu ljudima sa psihičkim smetanjama, dementne i pružaju im neophodnu podršku. Bez njih ove osobe ne bi mogle da funkcionišu. Zahvaljujući projektu Centra za socijalni rad u ovom gradu koji je podržala Evropska unija, gerontodomaćice su glavna karika u socijalizaciji i uspostavljanju normalnog života mnogih bolesnih Jagodinaca. U prilogu govore gerontodomaćice, korisnici i nosilac projekta.

Nema komentara